慈孝不離真佛性 - 揚春無限見禪機. Chùa Từ Hiếu không rời chân Phật tánh Làng Dương Xuân không hạn chứng đạo Thiền. 慈孝錫嘉名勸天下之為父為子, 楊春成淨土忘斯世之如秋如冬.

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

Tiểu Sử Cố Hòa thượng Thích Chí Mậu ( 1948-2009)


Hòa thượng Thích Chí Mậu thế danh Phạm Trí, sinh ngày 12 tháng 03 năm Mậu Tý, tại làng Thanh Dương, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa thiên Huế.
            Ngài là con kế út trong gia đình có mười ba anh chị em với truyền thống Phật giáo lâu đời. Thân phụ là cụ Phạm Tăng Khế, pháp danh Trừng Cơ; thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Biểu, pháp danh Nguyên Phong.
Năm 18 tuổi, ngài từ giã song thân đến chùa Từ Hiếu xin xuất gia tu học, làm đệ tử của Trưởng lão Hòa thượng thượng Chân hạ Thiệt. Năm 20 tuổi, ngài được truyền Sa-di giới, nhưng tiếc thay bổn sư của ngài đã viên tịch trước đó, do vậy, ngài thọ Sa-di giới trước linh đài của bổn sư dưới sự chứng minh của các Hòa thượng, các bậc tôn túc trong môn phái và được trao cho pháp danh Trừng Huệ, tự Chí Mậu.