慈孝不離真佛性 - 揚春無限見禪機. Chùa Từ Hiếu không rời chân Phật tánh Làng Dương Xuân không hạn chứng đạo Thiền. 慈孝錫嘉名勸天下之為父為子, 楊春成淨土忘斯世之如秋如冬.

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

Sắc Tứ Từ Hiếu Tự Bi Ký


敕賜慈孝寺碑記

寺在承天香水縣楊春社分。土山連環。前襟小溪。御屏鎮其東南。香江繞其西北亦京師一妙勝境也。寺乃一定禪僧古俗姓阮住持顯化處也。僧初住覺皇寺戒律精嚴。久為擅椰所信向。晚臘返于斯土。結庵修禪善信要集。徒弟日眾。終依然一方丈一蓬廬也。丁未年十月七日僧示寂。其山門因于故庵築塔藏舍利焉

Lược Sử Chùa Từ HiếuLỊCH SỬ

Năm 1843, sau khi từ chức "Tăng Cang Giác Hoàng Quốc Tự" và trao quyền điều hành chùa Báo Quốc cho pháp đệ là Nhất Niệm, Hoà thượng Nhất Ðịnh đã đến đây khai sơn và dựng một thảo am nhỏ gọi là "An Dưỡng Am" để tịnh tu và nuôi dưỡng mẹ già.
Cổng Tam Quan
Hoà thượng Nhất Ðịnh nổi tiếng là người con có hiếu, tương truyền có lần mẹ già bị bệnh rất nặng, hàng ngày Ngài lo thuốc thang nhưng bà vẫn không khỏi. Có người ái ngại khuyên Ngài nên mua thêm thịt cá để tẩm bổ cho mẹ, có làm được điều đó mới mong bà chóng hồi sức. Nghe xong, mặc thiên hạ đàm tiếu chê bai, Ngài vẫn chống gậy băng rừng lội bộ xuống chợ Bến Ngự cách đó hơn 5 km để mua cá mang về nấu cháo cho mẹ già ăn. Câu chuyện vang đến tai Tự Đức vốn là vị vua rất hiếu thảo với mẹ, vua rất cảm phục trước tấm lòng của Người nên ban cho "Sắc tứ Từ Hiếu tự". Chùa được mang tên Từ Hiếu từ đó. Trong tấm bia ghi lại quá trình xây dựng chùa giải thích:
§                     Từ: là đức lớn của Phật, nếu không Từ thì lấy gì tiếp độ tứ sanh cứu giúp vạn loại.
§                     Hiếu: là đầu hạnh của Phật, nếu không Hiếu  thì lấy gì để đạt thông cõi nhiệm bao phủ đất trời.